JUMPSTARTER היא במה איכותית ורחבה לפרויקטים מקוריים מתחומי האמנות, התרבות, העסקים והטכנולוגיה. לאחרונה פתחנו את האפשרות לגייס "מימון המון" גם לפרויקטים קהילתיים מתחום השינוי החברתי. פרויקטים "למען" בהם תמהיל המתנות יכול להיות שונה משאר תחומי הגיוס, אך עדיין תמיד תהיה תמורה לכספכם ולא וזו לא תהיה "תרומה".

בתחום הקהילה, בפרויקטים אשר קמים לטובת שינוי חברתי, מרבית היזמים מובילים ומפעילים פרויקטים "למען". פרויקטים בהם יוצר הפרויקט מביא לעולם ביוזמתו פעילות, שירות או מוצר שאמורים לשמש קהילה, קבוצת אנשים או פרט שלא יכולים לעמוד במימון באופן עצמאי. האתגר הגדול של יזמים אלה הוא להניע את הקהל לממן את הפרויקט, להכיר בערכו ובנחיצותו ולהעניק למקדם המימון את התחושה הטובה ביותר והמתנה המעניינת ביותר בעבור מעורבותו.

על מנת שנתיב הכסף יוכל לעבור ישירות למימון ומימוש הערך החברתי אותו מבקש יוצר הפרויקט לחולל, ניתן לפעול באחת משתי הדרכים ליצירת מתנות שהן תמורה מתאימה לפרויקטים בשינוי חברתי וקהילה:

הראשונה: גיוס מוקדם של מתנות
בפרויקט "ילדים לפני הכל" פנו סיגל ואור היזמיות, בשלב הקמת הקמפיין של הפרויקט, אל גורמים מסחריים, חברות, עסקים או אנשים פרטיים, וגייסו מהם את התמהיל המתנות. כך למשל פנו לעו"ד בני דון יחיא וקיבלו ממנו בתרומה כרטיסים להצגת היחיד שלו, המתאימה לנושא הפרויקט, או הדפסת שלט לדלת המשפחה במחירי עלות מבית דפוס שנרתם לפרויקט.

גיוס המתנות מראש מאפשר תמהיל מתנות מעניין ומגוון לקהל רחב, ושיתוף פעולה עם נותני המתנות בחשיפת הקמפיין והפצתו אל קהל הלקוחות שלהם ומעבר.

השנייה: תמורה למען האחר
בפרויקט "משחות טבעיות להגנה על החיילים" פונה פאולה רוזנברג היזמית אל ההמון ומבטיחה את התמורה שתעניק לחיילים עבור כל אחד מהסכומים שניתן להפקיד לטובת הפרויקט. אין בפרויקט הזה תמורה למקדמים למעט האפשרות להעניק מספר צנצנות של משחה עבור ולמען. קידום מימון פרויקט קהילה המעניק מתנות מסוג זה יכול להיתפס ובצדק כתרומה, יחד עם זאת לסכום הכסף המופקד יש מטרה ברורה ותוצאה מדויקת.

דעתך חשובה מאוד ליוצר הקמפיין אשר משקיע זמן רב ותשומת לב מיוחדת בבניית תמהיל המתנות. אם לדעתך חסרה מתנה או שקיים סכום שהיית רוצה לקדם ואינך מוצא תמורה מתאימה, יש לך אפשרות לפנות ישירות אל היזם או יוצר הפרויקט ולנהל דיאלוג פורה בעניין.