CROWD FUNDING IS
CREATIVITY
HAVING FUN
----------------------------------------------------------------------------------------------------

אנחנו מאמינים שאנשים רוצים להביא לעולם את הרעיונות והחלומות שלהם
וצריכים כסף על מנת לעשות זאת.
רעיונות טובים צריכים מימון על מנת לצאת לאור, להגיע לעולם ולהצליח.
JUMPSTARTER היא הפלטפורמה המתקדמת והגמישה ביותר בארץ לגיוס 'מימון המון'
לפרויקטים המקוריים שלכם.

היתרונות שלך ב - JUMPSTARTER:

תקציב - מימון - יצירה -  זהו סדר הפעולות הנכון!
כל פרויקט יצירתי דורש ניהול פיננסי אחראי.
בהכנת קמפיין, פלטופרמת JUMPSTARTER מחייבת אותך לתכנן את תקציב היעד הנדרש, לפעול לגיוסו ולהגשים את היצירה.

שני מסלולי לגיוס -
רק ב-JUMPSTARTER יש לכם אפשרות לבחור באחד משני המסלולים לגיוס המימון הנדרש לכם:
 מסלול גמיש או מסלול קבוע

החופש ליצור - כשמגייסים את התקציב לפרויקט נהנים מתהליך יצירה עצמאית ומחופש יצירה מלא.
כל זאת כיוון שלא יצרת כל תלות פיננסית, עסקית או מחויבות לגורם מסחרי כלשהו והכסף שגייסת אינו מדלל את זכויותיך בשום צורה.

הנכס שלך - שמירה על מלוא זכויות היוצרים שלך ביצירה! היצירה שלך היא נכס, ועל מנת שתהיה לך האפשרות להפוך אותה לנכס מניב, עלייך להחזיק במלוא הזכויות ביצירה! אצלנו, היצירה היא שלך, ותישאר שלך גם אחרי שתגייס את הכסף.

כוחה של קהילה - יצירת קהילה סביב היצירה שלך, כזו שמגדילה את השיחה על היצירה, מעורבת בה, ומעניקה לה "רוח גבית" מעצימה. הקהילה הזו, תשמור עלייך כך שתפעל ללא לאות או הפסקה, עד הגשמתה.

ניהול ומעקב - על מנת להוביל את הקמפיין שלך להצלחה, ולשלוט על התהליך לשם גיוס תקציב היעד, ומימוש המתנות עבור המקדמים, העמדנו לרשותך מערכת ניהול ייחודית ומתקדמת, המיועדת לניהול הקמפיין מתחילת פרסומו ועד שליחת המתנה האחרונה אל המקדמים.

התחלה חזקה לרעיון שלך!

בכל עת יש לך אפשרות להזניק קמפיין חדש