מיטל בר זוהר

משוגעת מהסוג הטוב, לב פועם ומוח חריף .

פרוייקטים בקידום

פרויקטים במעקב