שמרית פויכטונגר

שמרית פויכטונגר דודה של אלרועי חי המתוק. בחרתי לנהל את קמפיין הגיוס על מנת לאפשר להוריו, אחי וגיסתי להתמקד בטיפול ובהכנות לניתוח.