שמרית פויכטונגר

שמרית פויכטונגר
דודה של אלרועי חי המתוק.
בחרתי לנהל את קמפיין הגיוס על מנת לאפשר להוריו, אחי וגיסתי להתמקד בטיפול ובהכנות לניתוח.