אבי הוברמן

50 שנה הייתי אחד מ"עמודי התווך " בשינויים האסטרטגיים בשוק האריזה, בעיקר לאור העובדה של כניסת חומרי הפלסטיקה מאמצע המאה הקודמת לשוק לעומת מוצרי הזכוכית שקדמו.

מרחב העסקי היה בארץ ובפעילויות שונות ומגוונות בחו"ל.
סין היה המרחב האסטרטגי לפעילות ב 20 השנה האחרונות בפיתוח שווקים ומוצרים חדשניים.