עמותת שלוה - גיבורי על-אמת

ארגון שלוה נוסד במאי 1990 על ידי קלמן ומלכי סמואלס, לאור ניסיונם בגידולו של יוסי, בנם עם הצרכים המיוחדים. שלוה מטפל במרכזיו במאות ילדים עם צרכים מיוחדים מכל קשת האוכלוסייה הישראלית, ותומך באלפי בני משפחותיהם, ללא תשלום. במקביל, פועל שלוה רבות במישור ההסברתי, כדי לקרב בין האוכלוסייה הרגילה לזו המיוחדת ולקדם את שילובה בקהילה.