ליאורה בנדב

אני דמות מיוחדת במינה לטובת ההצלחה של אליה