דורון טל

פיסיקאי, גימלאי משרות המדינה, פעיל חברתי,
מתנדב משנת 1997 בעמותות הפועלות למען אחריות חברתית,
סיוע ותמיכה, איכות חיים וצדק חברתי.