דורון טל

פיסיקאי, גימלאי משרות המדינה, פעיל חברתי, מתנדב משנת 1997 בעמותות הפועלות למען אחריות חברתית, סיוע ותמיכה, איכות חיים וצדק חברתי.