נתנאל אלוש

סוחר בשוק ההון כבר מגיל 15.
משנת 2006 מרצה בשוק ההון ובשנת 2008 הקים מכללה לשוק ההון.
אני מאמין מאוד בעולם של יזמות המשולב עם עולם הכספים וחושב שללא ניהול כספי
נכון לא ניתן להשיג ולהגשים את החלומות שלנו.
בשנתיים האחרונות אני מלווה יזמים ומשפחות לכלכלת משפחה עם אופק
של רווחה כלכלית והשגת יעדים.

האני מאמין שלי:
"אין כסף קל, יש כסף מושכל"