Shulamit Mor

שולמית מור (שם עט) היא אישה דתיה, בוגרת אולפנה ובעלת משפחה אשר החליטה להוציא את הרומן הדתי-ארוטי בעילום שם מפאת הצניעות ומתוך רגישות לחברה הדתית ולתהליך שחברה זו עוברת.