Ronit Liran-Shaked Adv

עורכת דין בענייני תכנון ובניה - מניעה וטיפול מטרדים סביבתיים מכל הסוגים (מטרדי שכנים, מטרדי בניה, מטרדי תשתיות לקויות ועד למטרדים הרסניים ביותר חופי המדינה, ובתי זיקוק). ### עוסקת בתחום כ- 19 שנים. ### הטיפול נעשה בדרכים משפטיות מול קבלנים, עיריות, מועצות מקומיות, מוסדות תכנון ובתי משפט ### החזון שלי - מדינת ישראל מתוכננת כראוי עבורנו, עבור ילדינו ועבור הדורות הבאים.