חיים וינשטוק

הרב אריאל שירת בחטיבת הצנחנים אשר שיחררה את הר הבית ומקום המקדש בתשכ"ז לפני יובל שנים. הרב נמנה על מחלקת המשמר של מטה החטיבה, וכך זכה לשמוע את קול תקיעת השופר של הרב גורן עם שחרור הר הבית ולראות דגל ישראל מתנופף על ראש כיפת הסלע. הרב היה שותף למעמד ברכת שהחיינו של הרב גורן בכותל המערבי ולשירת ההלל הנלהבת מפי חיילי ישראל. עם השתלטות החטיבה על מקום קדש הקדשים, הוצב הרב אריאל על ידי המפקדה של מוטה גור לשמור על בניין כיפת הסלע, כעם החוזר למקדשו ולסלע קיומו לאחר אלפיים שנות גלות.