Zvi Lanir

ד"ר צבי לניר הוא הנשיא המייסד של מכון 'פרקסיס', המתמחה כבר למעלה מעשרים שנה בחשיפת פערי הרלוונטיות במערכות התפיסתיות ובאורחות החיים שלנו, ובהתאמתם לשינויים המהירים המתרחשים במציאות חיינו במאה ה־21.

לכן, כאשר יום אחד לפני למעלה משלוש־עשרה שנים, קיבל מכתב רשמי מהביטוח הלאומי המודיע לו שמעתה הוא זכאי לקצבת זקנה - הוא הבין שהפעם הוא עצמו נמצא בפער רלוונטיות כזה. הוא חש שהוא נמצא בשיא הבשלות האישית שלו ובשיא יכולתו לתרום לעצמו ולסביבתו, אך מעתה החברה מקטלגת אותו כמי שאמור לצאת לגמלאות ולהתחיל את תקופת הזקנה של חייו.

צבי החליט לחשוף את 'פער הרלוונטיות' הזה ולהתמודד עמו, הן למען עצמו והן למען אחרים. החלטה זו הובילה אותו למסע ארוך ומרתק של מחקר, התנסות אישית וגילויים חדשים, שבמהלכו פיתח את התאוריה והפרקטיקה של מיצוי הפוטנציאל של תקופת החיים החדשה, ובמסע זה הוא משתף את הקורא בספר זה.