הורי תלמידי התיכון לחינוך סביבתי מדרשת בן גוריון, שדה בוקר

הורים לתלמידי התיכון לחינוך סביבתי - מסייעים לילדים שלנו לקיים את העדלאידע של 2018