הרוח הישראלית עמותה


הרוח הישראלית תומכת בתכניות חברתיות, חינוכיות וטיפוליות שנועדו לקדם שכבות חלשות בחברה ולסייע להן לזכות בהזדמנות שווה להצלחה. כחלק מכך, אנו תומכים ברצף תכניות העצמה, בהפעלת הסוכנות היהודית לארץ ישראל, המספקות מגוון מענים ומסגרות לילדים ולבני נוער בסיכון החל מגילאי היסודי ועד לאחר השירות הצבאי. לפני 3 שנים יזמנו תכנית מנטורים "אחד על אחד" המבוססת על יחסים אישיים בין צמד, מלווה וצעיר, שמטרתה ללוות ולכוון צעירים בוגרי כפרי הנוער וחסרי עורף משפחתי בהתמודדות עם אתגרים בתקופות מעברים, שהראשון שבהם הינו סיום ההתחנכות והמגורים בכפר הנוער והגיוס לצה"ל. הקשר עם דמות בוגרת עם ניסיון חיים הופכת להיות משמעותית עבורם ומסייעת להם להתמודד עם אתגרי היום יום.