תבל בצדק

תבל בצדק - עמותה הישראלית לפיתוח בינלאומי הפועלת בנפאל ובאפריקה. העמותה פעילה בכפרים ובקהילות בנפאל כבר 8 שנים.