תבל בצדק

תבל בצדק - עמותה הישראלית לפיתוח בינלאומי הפועלת בנפאל ובאפריקה.

העמותה פעילה בכפרים ובקהילות בנפאל כבר 8 שנים.