יהושע יונה

יהושע יונה, אב לילדים וסב לנכדים, איש חינוך ומתנדב בעמותות שונות, לחם במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן, אשר בה לחם גם אחיו אבנר וממנה לא שב.
כעבור כארבעים שנה מסיום המלחמה, כתב על זיכרונותיו מהמלחמה ועל השלכותיה. כתיבת הספר נבעה מצורך פנימי עמוק ומתוך רצון לשתף אחרים בתחושות של אח שכול ושל משפחה שכולה.