Gilad Fridman

שמי גלעד פרידמן, בן 48, מפתח תקווה.

במסגרת שרותי כקצין רכב, אי שם בשנות ה-90, נפצעתי בפעילות מבצעית בשטחים ופוניתי לבית חולים.
שם, תוך כדי שטיפלו בפציעה, שמו לב להליכה המוזרה שלי ופתחו בסדרת בדיקות., שבסופן הגיעו לאבחנה שחליתי בניוון שרירים, וכתוצאה מכך שוחררתי מהצבא, עם 100% נכות.מאז הספקתי להתחתן פעמיים, להביא לעולם 3 ילדים, לפתוח סניף דואר מצליח ולצערי לאבד את השליטה על כל שרירי הגוף למעט האצבעות והפה.

כאדם בעל מוטיבציה רבה, בחרתי להקים ולתמוך, במימון עצמי שלי, במחקר של המחלה המשתמש בטכנולוגיה מתקדמת של תיקון גנטי שיביא לפריצת דרך לשינוי איכות חייהם של ילדים קטנים שלא יודעים שהמחלה הכבר קיימת בגופם.

אני פונה אליכם שתצטרפו אלי למציאת תרופה למחלה ומבקש את תרומתכם למחקר שיכול לשפר את חייהם של ילדים רבים, בארץ ובעולם.