‪Asaf Sheps‬‏

קצת עלי

ירושלמי שגדל מגיל צעיר במודיעין (מהמשפחות הראשונות בעיר) למשפחה עם ערכים של פיתוח הארץ ושיפור המדינה, אבא היה עוזר לייעץ בעירייה בנוגע לבניית תשתיות כבישים ואמא מנהלת טיולי שורשים וקידום נושא זכירת סיפורי ניצולי השואה (שניהם בהתנדבות כמובן). יש לי תואר בתקשורת ומדע המדינה, הכשרות רבות בנושאים שונים (אני אוהב ללמוד) ורצון רב להיות השינוי שאני רוצה לראות.

בחרתי בגיוס חברתי כי אני מאמין שעוד אנשים ירצו לקחת חלק במטרה הזו וגם כי מבחינה כלכלית אין לי מאות אלפים לשים.