נעמה אקסלרוד תירוש

קונדיטורית, אוטודידקטית, בת זוגו של אורן אמא לאמיתי, אילה וזהרה
בעל ״נש - מגדניה ביתית״ שבקרוב מאוד תהפך לבית קפה וקונדיטוריה בשפיים