עמותת צ'יימס ישראל

עמותת צ'יימס ישראל פועלת מזה 27 שנה לשיפור איכות חייהם ושיתופם המלא בקהילה של אנשים עם צרכים מיוחדים, בכללם בעלי נכויות קוגניטיביות, פיזיות וחושיות, אוטיזם, נפגעי נפש ועוד. צ'יימס ישראל מאמינה כי לאדם עם צרכים מיוחדים, כמו לכל אדם, הזכות והיכולת לחיות חיים של כבוד ועצמאות תוך מיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בו. לשם מימוש מטרותיה, העמותה מפתחת ומפעילה רצף מסגרות ושירותים מקצועיים ורב-תחומיים מגיל ינקות ועד זקנה בתחומי הטיפול, החינוך, השיקום, התעסוקה והפנאי, הנשענים על גישות מתקדמות וניתנים בפריסה ארצית לכל מגזרי האוכלוסייה ללא הבדל דת, גזע ולאום.

העמותה חולשת על 25 מסגרות, ב-14 רשויות מקומיות, המסייעות ליותר מ- 1,400 משתקמים ובני משפחותיהם, לרבות מעונות יום שיקומיים לפעוטות, מרכזי יום ארוך (מועדוניות) בבתי ספר לחינוך מיוחד, מרכזי יום סיעודיים-טיפוליים לבוגרים, מרכזי תעסוקה שיקומיים, תעסוקה נתמכת בשוק החופשי, ליווי בוגרים במגורים עצמאיים בקהילה ופעילויות פנאי. כל המסגרות נמצאות בפיקוח משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך ומשרד הבריאות ובשיתוף פעולה עם רשויות מקומיות. העמותה בעלת תו מידות לאפקטיביות.

שירותי העמותה ומסגרותיה פועלים בסביבתם הטבעית ובשיתוף מלא של החניכים ומשפחותיהם ותוך התאמה מיטבית לצרכי השיקום האינדיבידואליים ולמאפייניו הייחודים של החניך וליכולותיו התפקודיות ההתנהגותיות והקוגניטיביות.