שירלי עשהאל

שירלי עשהאל, בת 43, רכזת פיתוח משאבים בעמותת "אנוש", העמותה הישראלית לבריאות הנפש בישראל, בקרוב אמא